Използване на CO2 в отглеждането на закрито

въглероден диоксид + вода + светлинна енергия → въглехидрати + кислород

Известен факт е, че когато растенията се появили и развили на Земята, въглеродният диоксид (СО2) е бил с много по-висока концентрация, отколкото сега. Концентрацията на CO2 е била със сигурност над 1000 части на милион (ррм). Всъщност, средната концентрация на CO2 на открито е около 400 ррм (зависи от вашето местоположение). Така растенията се доволни и са стимулирани от дишането на въздуха с по-висока концентрация на CO2. Ето защо толкова много оранжерии обогатяват с CO2 по време на фотосинтезата за да снабдят растенията с този основен градивен материал. Чрез фотосинтеза, въглеродът в CO2 се извлича и участва в изграждането на листа, стебла, цветя и плодове. Правилната концентрация на CO2 от началото на растежа до плодообразуване дава възможност за по-бързо узряване и по-голям добив.

Ползите от обогатяването с CO2 са, че се намалява времето от засяването до прибиране на реколтата, като цяло ускоряване на растежа и увеличаване на добивите. Растенията също стават по-устойчиви на някои вредители като например плесени. Rutgers University сравнява маруля отглеждана на открито и в оранжерия с контролиран климат и обогатявана с CO2. Резултатите са в полза на парниковата маруля. Марулята отглеждана на открито достига зрялост за пазара за 62 дни. В оранжерията при добре контролиран климат и повишаване на CO2, марулята става готова в рамките на 48 дни: печелите 14 дни. Също така парниковата маруля тежи 33% повече от тази отгледана навън.

Абсорбиране на CO2 от растенията

Растенията усвояват съществените въглеродни атоми само от въздуха чрез дишане с техните устици (Листата на растението са покрити със стотици устици на 2 квадратни сантиметра и позволяват на растението да диша CO2, кислород и да абсорбира вода). Веднага щом се затворят, растението бива лишено от въглероден материал - от съществено значение за изграждането на растителни клетки. Повечето основни хранителни вещества за растенията се набавят през корените. Ако една основна хранителна съставка не е в правилното съотношение с всички други, това би могло да забави растежа. Много често CO2 и наличието на въглерод се превърщат в ограничаващ фактор. Правилната температура на въздуха и влажност са предпоставка за поддържане на устиците отворени по всяко време за приемане на CO2 (фотосинтеза) и да издишат излишък и отпадъци (на тъмно). Ето защо е необходим близък до оптималния контрол на климата !

Колко CO2?

Добре известно е, че нивото на CO2 във въздуха със стоиности 700 и 900 ррм подобрява развитието на културите и добива. Повечето растения, отглеждани за техните красиви цветя или листа, се развиват оптимално при 800 части на милион. Розите сe отличават, тъй като са им необходими около 1200 ррм на концентрацията на въглероден диоксид за най-добри резултати. За повечето плодове и зеленчуци, идеалното ниво на CO2 в градината трябва да бъде най-малко между 1000 и 1200 части на милион.

Не прекалявайте с CO2!

Прекалената концентрация на CO2 e вредна за растенията. Твърде високото ниво на CO2 намалява транспирацията на растенията по време на фотосинтезата: без или с по-малко транспирация растението абсорбира по-малко хранителен разтвор и растежа се забавя. При прекалено високи нива на CO2 се появяват некрозни петна (мъртва тъкан) по листата. Тези мъртви петна тъкан са чудесна храна за развитие на бактерии и плесени.

Кога и колко CO2 ?

Препоръчителната концентрация на CO2 в едно помещение е между 1000 и 1500 части на милион. Няма полза за растеният от поддържане на по-високи стойности, а и те биват опастни за човека. Също така това е излишен разход на пари. Само много малки изключения от растителния свят приемат CO2 по време на фотосинтезата, а това е периодът когата няма светлина.

Внимание, съвети за безопастност

Въглероденият диоксид (CO2) не е токсичен сам по себе си. Въпреки това, колкото по-високо е нивото на CO2, толкова по-затруднено е човешкото дишане и функционирането на мозъка.. Лица с респираторни проблеми като астма, могат да бъдат засегнати още при най-ниско ниво като 1000 ррм, при което други хора няма да чувстват дискомфорт. Но за опасните високи нива, надхвърлящи 6 000 ррм на CO2, причинените неудобства са напълно обратими. Засегнатата страна просто трябва да отиде на място, където въздуха е с по-ниско ниво на CO2, като например отвън, докато дискомфортът изчезне и нивото на CO2 в кръвта се понижи.