Какво е pH?

„Potentia hydrogenii“ или pH е логаритмичната скала за измерване киселинноста или алкалността на даден разтвор. Това, което pH означава за учения е подобно на тълкуването на градинаря. Разликите се появяват обаче в прилагането на това разбиране.
В лабораторията pH се използва за количествено определяне на съотношението на отрицателно и положително заредени йони в течност. Докато в растежа нивото на рН е важно, когато става въпрос за поливане и подхранване на растения. Освен това е от първостепенно значение да се следи и рН на растежната среда и да се коригира според нуждите.
PH скалата варира от 0-14, преминавайки от киселина до основа. PH 7 се счита за неутрална стойност. Точно като скалата на Рихтер, използвана за измерване на земетресенията, pH мащабът се умножава всяка точка с коефициент 10, т.е. рН 9,0 е десет пъти по-алкален от 8,0.

Какво е ЕС?


Това съкращение означава електрическа проводимост. За градинарите и особено за хората, които отглеждат хидропонно, измерването на ЕС е от съществено значение за правилното прилагане на хранителните вещества.
В лабораторията EC измерва потенциалът за провеждане на електричество на материали. За разлика от тях единственият материал и течност, от които градинарят се интересува е растящата среда и водата. Чрез измерването му можем да разберем колко хранителни вещества има в разтвора като така не само се прилагат оптималните стойности, но и се избягва заключване на хран. вещества при преторяване.

 

Оптимални стойности


Оптималните стойности на рН и ЕС за отглеждане на растения са зависими от три фактора - растящия субстрат, хранителните вещества и водата. За почвa pH от 6.0-6.5 е перфектен.
Докато хидропонните и коко производители трябва да се стремят към 5,8 pH или поне да поддържат pH около 5,5-6,1. Почвата е по-прощаваща среда и действа като буфер за кореновата зона. За разлика от тях, хидросистемите са далеч по-малко прощаващи и нивата на pH трябва да бъдат перфектни постоянно.
Перфектната стойност на ЕС е различна за всяко растение и сорт. Някои видове имат нужда от тежко хранене, предпочитането е за по-високи стойности на ЕС от 2,5+, докато други могат да виреят около 1.0.
Водата има стойност на ЕС 0 и обикновено е pH неутрална, около 7.0 . Специализираната почва обикновено е около 6,0 pH и камъните от хидро глината и перлит са неутрални стерилни среди.
Хидропониката очевидно изисква по-фина настройка, отколкото органично обработване на почвата с ниска поддръжка. Кубчетата Rockwool трябва да бъдат предварително накиснати в разтвор 5.8pH, преди да засадите семена или резници в тях.
В скалата отдолу са дадени примерни стойности на EC за 10- седмичен цикъл на живот.

 

Няколко важни точки


-Опитният градинар внимава при следене на дозите на хранителните вещества и измерва pH и EC стойностите на всяко хранене. Колебанията на pH и EC трябва да се избягват.
-РН стойноста на водата трябва да е постоянна и EC трябва да се повишава постепенно, според големината и поведението на растенията. Смяната на водата също трябва да се извършва ежеседмично за да се избегнат натрупвания на сол, това е много важно за хидропроизводителите.
-EC измерването е най-точното отчитане на хранителните вещества в хранителните разтвори и средата за отглеждане.

pH и EC измерватели


Пълният набор от предлаганите от нас измерватели можете да намерите тук. Ако сте начинаещ или просто не искате да надвишавате бюджетът си то препоръчваме pH и EC тестерите на ADWA. За да си спестите усилията да измервате нивата на pH всеки път то мониторът е направен за вас.

В противен случай може да се насочите към продуктите на Bluelab. Имат страхотни продукти от pH и EC тестери за разтвори и почва, монитори.

***ВАЖНО*** Никога не оставяйте електрода на тестерите да изсъхне. Така не само намаляте животът му, но има и голям шанс той да спре да работи. Винаги го дръжте в течност за съхранение. ***ВАЖНО***

 

След няколко употреби тестерите спират да отчитат точно, затова се използват калибрационни средства. Те са два вида: Първият е прахче за еднократна употреба, което се разтваря във вода. Вторият е вече калибриран разтвор, който се продава в бутилка. Целият набор от калибрациони продукти може да намерите тук.