fbpx

ATAMI W/V става W/W. Какво се е променило за вас?

За разликата между W/V и W/W

   ww web

Навсякъде по света за NPK се изписва едно и също обозначение за торове. В Холандия е възможно някои марки все още да използват тегло и обем.

Повечето страни по света отрекоха този метод за обозначаване още преди години.

Какво всъщност мерим?

В лабораторни условия торът се разрежда, след което се измерват стойностите на микроелементите. Тези стойности се подреждат в таблица с тяхното процентно съдържание.

На опаковката ние отбелязваме елементите в проценти, но също така и процента на тази част от елемента, която е напълно разтворима във вода.

Върху лицевата страна на опаковката има ясно обозначение за стойността на N-P-K, изразена в проценти от общия елемент.

Какво е N-P-K ?

Стойността на NPK представлява съотношението между азот (N), фосфор (P) и калий (K).

Азотът е необходим за вегетацията. Той гарантира достигането на големи размери на растението, едри листа и цветове/плодове. Азотът трябва много внимателно да се дава на растенията, така че да не по-малко, но да не е и в повече.

Излишъкът от азот предизвиква прекомерен растеж. При цъфтящи растения можете да го забележите, ако изобщо не цъфтят, или ако този процес стартира много късно.

Недостигът на азот прави растежа слаб, а листата жълтеникави. Жълто-зеленият им цвят се дължи на липсата на хлорофил.

Фосфорът е важен за формирането на протеини в растението. Протеините гарантират здраво развитие на стеблото и плодовете, а семената ще бъдат плодородни. Това също се отразява на образуването на витамини в плодовете. Фосфорът също има положителен ефект върху формирането на корени.

Излишъкът на фосфор потиска усвояването на метали като желязо, мед и цинк, в резултат на което се получават дефекти в растежа и пожълтяване на листата (хлороза).

Недостигът на фосфор може да се види в растежния и в цъфтежния период. Това ще се отрази в по-късен етап от развитието и образуването на плодове/цветове ще отнеме повече време. Растението също така ще бъде с отслабнала издържливост. Фосфорният дефицит може да се идентифицира с кафяво-червеникаво обезцветяване на листата.

 Калият е необходим за твърдостта (здравината). За да образува растението нишесте и захар, то се нуждае от калий.  Също така средата за образуване на цветове/плодове и тяхната устойчивост се повлияват положително. Култура, която произвежда повече нишесте и захар ще има съответно по-висока нужда от калий.

Излишък от калий предизвиква задържане на повече вода в растението, но също така инхибира (забавя) абсорбцията на магнезий и бор.

Недостигът на калий предизвиква болести, например гъбични заболявания. Ръбчетата на листата покафеняват и умират, както впоследствие и цялото растение.

Разликата между W/V и W/W

Обозначението W/V означава Тегло/Обем, това е метод за измерване.

Торът се разтваря във вода в обем. Пример: вземете 1 L пречистена чрез обратна осмоза вода и разтворете в нея един милилитър от тора. 1 L напълно пречистена вода се равнява с абсолютна точност на 1 кг. Сега тази вода представлява тежестта (Weight (W)).

1 ml тор представлява обема (Volume (V))

Обозначението W/W произлиза от Weight, което значи тегло. W/W е измервателният метод, който се използва по цял свят.

При този метод торът се разтваря във вода в тегло. Например: взимаме един литър вода пречистена чрез обратна осмоза, която както вече споменахме се равнява точно на 1 kg и разтваряме в нея 1 mg тор. Така водата и тора се смятат по отношение на тегло. Това прави измерването в W/W.

Коя стойност се променя?

Така познатото NPK показанo на опаковката ще показва по-ниска стойност в най-близко бъдеще. Вместо W/V сега ще виждате W/W.

Стойностите ще са по-ниски, но съдържанието и дозировката ще си останат същите. Вашият сигурен продукт ще функционира по същия начин както винаги до сега.

Всъщност нищо не се променя, с изключение на обозначението върху опаковката.

Защо стойностите са по-ниски?

Текущите стойности са по-ниски, защото торовете имат своето специфично тегло. Всички течности имат различно тегло и само в случаите на чиста вода (вода пречистена чрез обратна осмоза) 1 л. всъщност е равен на точно 1 кг. ! Често се случва дадена течност да е по-тежка от вода, но също така да бъде и по-лека.

Например: 1 л тор, може да тежи 1.12 кг, а 1 л от друг тор да тежи 0.98 кг.

Виждате, че като вземете 1 ml от даден продукт, той не е непременно равен на 1 mg. Възможно е да е например 1.12 mg или 0.98 mg. Това значи, че обръщането на W/V ще изглежда различно, ако разтворим 1 mg тор в 1 L пречистена вода, вместо 1 ml.

Пример: 1 ml тор с маса 1.18 mg ще покаже различни стойности, когато се разтвори в 1 kg пречистена вода. С 1 ml (= 1.18 mg) вие разтваряте повече от 1 mg, следователно стойностите са по-високи. 

* Пример:

1 ml (1.18 mg)течен тор в 1 kg пречистена вода = W/V

1 mg (0.82 ml) течен тор в 1 kg пречистена вода = W/W

(Забележка: проверете с конвертор mg/ml за абсолютна точност в калкулирането).

* = пример, горепосочените стойности са измислени, защото всяка течност има специфична маса.

Категории

Анкета

Какви енергоспестяващи /CFL/ лампи използвате?