Menu
Cart

BioNova Soil

The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
17.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
30.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
499.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
140.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
35.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
135.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
575.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
1,859.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
95.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
379.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
1,440.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
4,390.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
45.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
190.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
685.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
35.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
130.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
620.00лв.
The original PK 13-14StimulatorFood grade minerals – Concentration 1:1500 – NPK 0-13-14 Thicker flowersBionova's PK 13-14 is the perfect composition as a main flowering stimulator. Phosphor develops a healthy and extensive root system and an exuberant flowering. Potassium prompts the flowering pote..
2,329.00лв.
Естествените бонбони Стимулатор Меласа от тръстика - Концентрация 1: 1000 - NPK 1-0-3 По-сладки плодовеVitasol е органичен стимулатор, който развива по-сладък вкус във всяко третирано растение. Полезните бактерии и микоризни гъби във Vitasol осигуряват висока ефективност на усвояване на захарите...
15.00лв.
Showing 1 to 20 of 31 (2 Pages)