Меню
Количка

Информация за доставка

1. При поръчката потребителят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка в срока за доставка.

2. Посочването на неверен (сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.GrowShop-Bg.com със задължението за изпълнение на доставката.

3. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

4. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Поръчаната от потребителя стока се доставя до 30 (тридесет) дни на посочения от него адрес, при условие че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

6. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

7. Ако потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и www.GrowShop-Bg.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

8. В случай, че потребителя потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

9. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от потребителя, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

10. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

11. Когато WWW.GROWSHOP-BG.COM не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, потребителя бива уведомен и му се възстановяват платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която WWW.GROWSHOP-BG.COM е следвало да изпълни задължението си по договора. WWW.GROWSHOP-BG.COM може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор.